6 November 2018 Maulana Jibril

Subuhnya

Kata Hamka :
□ Jika Subuhnya senantiasa
dipelihara….
Itu tanda akan Selamat
dari neraka.
□ Jika Subuhnya tiada dia
tinggal…..
Allah melindunginya dari
segala arah.
□ Jika Subuhnya didahului
dengan Sunat….
Pasti seluruh dunia beserta
isinya, dia dapat.
□ Jika Subuhnya bergelap-gelap
menuju Musholla…..
Di kegelapan akhirat ia
dapatkan cahaya.
□ Jika Subuh hingga awal Dhuha
(Isyroq) berwirid pula……
Mendapat pahala
Umrah dan Haji sempurna.
□ Jika Subuhnya tiada dijaga.
Maka pada wajahnya tiada
cahaya.
□ Jika Subuhnya sengaja
terlupa…..
Tanda Imannya tiada
bernyawa….
□ Jika Subuhnya terasa
berat…..
Tanda munafiq sudah
mendekat….
□ Jika Subuh tiada peduli….
Tanda Iman menghampiri
mati….
□ Jika Subuhnya tiada
berjama’ah….
Tanda hidupnya akan hilang
barokah.
□ Jika Subuhnya tiada
ke Masjid…..
Tanda imannya ada penyakit.
□ Jika Subuhnya selalu
terlewat….
Tanda imannya semakin
cacat….
□ Jika Subuhnya diakhir
waktu…..
Tanda iman semakin
kelabu….
□ Jika Subuhnya hari sudah
siang…..
Tanda rezekinya sudah hilang…
□ Jika di waktu subuh masih
mendengkur…..
Tanda syaitan memeluknya
dalam tidur.

– والله اعلم –

Tidak perlu disebarkan jika anda tidak perlu pahala dan kecintaan Allah Ta’ala….